Door wie

Het CommOp team bestaat uit Karin Murk, Paula van Driesten, Anneke Lautenbag en Lies Esser. Alle vier hebben we een verschillende achtergrond. Als professionals vinden we het fijn dat we verschillende opleidingen hebben die elkaar aanvullen met kennis van de verschillende gebieden. Want communicatie is op alle gebieden van ons leven. We raadplegen elkaar en situaties houden we tegen het licht om te komen tot optimale begeleiding.


Anneke Lautenbag, Orthopedagoog

Met veel plezier ben ik, Anneke Lautenbag, vanaf begin 2015 betrokken bij CommOp.

Sinds 2010 ben ik actief in het begeleiden van kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen. In mijn werk heb ik veel prachtige kinderen en jongeren ontmoet die een bijzonder ontwikkelingspad volgen. Mijn ideeën en inspiratie heb ik o.a. gehaald uit het werken bij:

 • een kinderdagcentrum (KDC) en orthopedagogisch dagcentrum (ODC)
 • mytylscholen
 • een cluster 3 school voor speciaal onderwijs
 • gezinnen aan huis als PGB begeleider

Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in het onderzoeken van de oorzaken van gedrag. Daarbij zie ik alle gedrag als een vorm van communicatie (denk ook aan zelfverwondend gedrag, agressie, het afweren van contact of teruggetrokken gedrag). Ik vind het een uitdaging om erachter te komen wat iemand met zijn gedrag wil zeggen en hoe we dit om kunnen buigen naar een andere vorm van communiceren. Want hoe beter iemand begrijpt wat er van hem gevraagd wordt en zijn behoeften duidelijk kan maken, des te meer komt hij toe aan ontwikkelen. Je hoeft je dan niet meer onveilig te voelen want de dingen overkomen je niet meer, maar je hebt er invloed op en je hoort erbij!

Daarnaast heb ik in 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen een deelonderzoek uitgevoerd naar de invloed van een ernstige beperking van een kind op het gezin. Samen met mijn werk als PGB-er aan huis heeft het gezorgd dat ik van dichtbij heb gezien hoe intensief de zoektocht naar passende ondersteuning vaak is voor het netwerk. Daarom denk ik vanuit CommOp graag met jullie mee!


Paula van Driesten, Maatschappelijk werker

Na mijn studie maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik gaan werken bij een organisatie die zich bezig houdt met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ik kwam in aanraking met allerlei soorten mensen met ieder weer een eigen manier van communiceren. In de begeleiding gaf het contact maken met de gezinnen, hun wensen en het samen bereiken van vooruitgang mij het meeste voldoening. Ik merkte door de jaren heen dat ik een voorkeur heb voor ontwikkelen van nieuwe dingen en paden ga die nog niet zijn begaan.

Motto: ‘Wat er nog niet is maken we.’ 

Na zeven jaar heb ik een overstap gemaakt naar een nieuwe baan. Ik ging werken bij een organisatie die cliënten bevragen over de zorg die zij ontvangen van een zorgaanbieder. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze gesprekken hielp ik zorgaanbieders mee om producten te ontwikkelen op maat zoals een methodiek voor mensen met spraakproblemen naar aanleiding van een beroerte (Afasie). Door deze aanpak worden mensen met Afasie niet uitgesloten van communicatie en daarmee het vertellen van hun mening en beleving van de wereld, waardoor de kwaliteit van leven groeit.
Het maken van een diversiteit aan producten heeft van mij een zeer flexibele werker gemaakt.

Andere voorbeelden:

 1. Ontwikkelen van een spel over levensvragen en zin geven.
 2. Ontwikkelen van een vragenlijst voor ouderen met een psychiatrische aandoening.
 3. Ontwikkelen van een praatgroep voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
 4. Het maatschappelijk verder brengen van het onderwerp ‘Zorg in de laatste levensfase, maak het bespreekbaar”. Door o.a. het vormgeven van familieavonden en clientbevragingen.
 5. Het mee ontwikkelen van een verdiepend traject naar aanleiding van standaard vragenlijsten en de uitkomsten.

Relevante opleidingen op een rij:

 1. Maatschappelijk werk en dienstverlening.
 2. Contact gericht Spelen en Leren (stichting Horison)
 3. Son Rise (Amerikaanse cursus georganiseerd door stichting Horison).
 4. School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit.
 5. Projectmatig werken in de zorg.
 6. Geschoold in diverse methodieken; Cursus Spiegelgesprekken (AMC), Q-sorting, Interviewer.

Persoonlijk
Naast mijn beroepsmatige opleiding ben ik ook ervaringsdeskundig. Mijn man en ik hebben drie kinderen waarvan onze oudste zoon ‘meervoudig’ beperkt is. Communicatie is een doorlopend doel in onze opvoeding en het leven van onze zoon. Ik heb hierdoor veel ervaring opgedaan met ondersteunde communicatie en de mogelijkheden op dit gebied.


Karin Murk, ergotherapeut

Ik ben Karin Murk, al meer dan 30 jaar ergotherapeut, en je kan wel z
eggen in hart en nieren. Praktisch en probleemoplossend. Ik heb een eigen eerstelijns praktijk voor kinderergotherapie, Ergo Actief, samen met vier andere collega’s in Friesland. Op maandag maak ik een uitstapje naar Groningen en kom ik op het KDC en de woonvorm van Ilmarinen. In Friesland heb ik vooral te maken met het (heel) jonge kind, met ernstige beperkingen. Vaak ook met grote communicatieproblemen.


Lies Esser, logopedistLies

Ik ben Lies Esser, gespecialiseerd in het werken met kinderen en jong volwassenen met een ernstig verstandelijke, motorische en/of zintuiglijke beperking. Ik heb 10 jaar binnen ZML onderwijs gewerkt en ben onlangs gestart met een eigen praktijk om zo naar behoefte van cliënt en betrokkenen zorg aan te kunnen bieden. Binnen Commop heb ik een adviserende rol.