Begeleiding bij het gebruik van een ooggestuurde computer

Het vinden van een passend communicatiemiddel is een zoektocht. Je bent nu uitgekomen op het gaan gebruiken van een ooggestuurde computer. Als de computer is geleverd wordt er nog een stuk begeleiding vanuit de leverancier gegeven om je zo goed mogelijk op weg te helpen. Dan begint het dagelijks leven en komen vragen zoals:

  • Hoe maak ik het systeem op maat voor mijzelf, kind of naaste?
  • 
Sluit de computer en de programma’s aan op de communicatiebehoefte?
  • Waar loop ik op vast in het gebruik met de computer of waarom wordt de computer niet gebruikt?
  • Waar haal ik de tijd vandaan om de computer in te richten of uit te breiden?
  • Hoe werkt de software en wat zijn de mogelijkheden?
  • Hoe maak ik een communicatieplan zodat de omgeving van mijzelf, kind of naaste met elkaar op een lijn komen te zitten?
  • Wanneer betrek ik de behandelaar/hulpverleners of leverancier bij de ooggestuurde computer?
  • Hoe beginnen we met trainen van het gebruik van de computer?
  • Moet ik me ook oriënteren op aanvullende communicatiehulpmiddelen? en nog meer vragen.

Bij deze vragen komen we graag ondersteunen. Het gaan gebruiken van een ooggestuurde computer vereist denk en zoek werk. De ontwikkeling van de communicatiebehoefte staat niet stil. We hebben ruime ervaring opgedaan met het werken met een ooggestuurde computer op meerdere gebieden, zoals het op maat maken van de computer, de omgeving betrekken, de training van het gebruik voor de persoon met de beperking en de naasten.

Er zijn meestal behandelaars of hulpverleners betrokken bij uw zelf, kind of naaste. Vaak zijn de uren die beschikbaar zijn van hulpverleners echter beperkt, bijvoorbeeld bij logopedie of ergotherapie. We vinden het belangrijk om samen te werken met al betrokken zorgverleners en wellicht kan daardoor onze inzet eerst alleen adviserend zijn. We werken op maat.