Over stichting CommOp

Als praten niet lukt… dan helpen wij!

Leuk dat je meer wilt weten over Stichting CommOp! Wij vinden dat iedereen een stem verdient, ook als praten niet lukt. Praten kan lastig zijn als je een beperking hebt vanaf je geboorte, of als je later spraak verliest. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Misschien kun je de spieren niet aansturen, of kun je de taal moeilijk verwerken in je hersenen. Je kunt misschien niet praten, maar in communicatie kun je altijd groeien!

Waarom Commop?

Er zijn veel andere manieren om te communiceren dan alleen gesproken taal. Wie weet kun je je beter uiten met voorwerpen, foto’s of pictogrammen. Of is een spraakcomputer of praatknop meer iets voor jou. Want door technologische ontwikkelingen groeien de mogelijkheden.

Wat doet Commop?

Onze missie is dat er in Noord Nederland meer bekendheid is over Ondersteunde Communicatie, en dat het vaker wordt ingezet. Daarom delen we graag informatie over communicatie mogelijkheden voor mensen die niet of moeilijk kunnen praten. Dat doen we tijdens individuele afspraken, via training, voorlichting en internet.

Ook beantwoorden we uw persoonlijke vragen over Ondersteunde Communicatie. Herkent u deze vragen:

-‘Op welke manier zou de ander wel met mij kunnen communiceren?’
-‘Hoe richt ik een communicatiemiddel, zoals de spraakcomputer, in?’
-‘Wie kan ons helpen de communicatiemiddelen goed te gebruiken?’.

Team CommOp bestaat uit mensen met ruime ervaring met Ondersteunde Communicatie. We hebben passie voor het vak. Daarom beantwoorden we graag je vragen. We komen op de plek waar we nodig zijn, thuis of bij een school/organisatie. Wat doen we o.a.?

-Mee zoeken naar geschikte communicatie vormen;
-Helpen met aanvragen en aanpassen van communicatie middelen;
-Anderen coachen om communicatie middelen te leren gebruiken.

Meer lezen? Kijk ook eens op onze facebook pagina